Surge Protective Device SPD Regulatory Standards

Gratis aflaai Surge Protective Device SPD Regulatory Standards, IEC & EN 61643-11, UL 1449, VDE0675-6, IEC & EN 61643-31, EN 50539-11, ens.


Ons SPD's voldoen aan die prestasieparameters wat in die Internasionale en Europese standaarde omskryf word:

 • EN 61643-11 Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan lae-spanning kragstelsels - vereistes en toetse
 • EN 61643-21 Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan telekommunikasie- en seinnetwerke - prestasievereistes en toetsmetodes

Hierdie dele van die EN 61643-standaard is van toepassing op alle SPD's wat beskerming bied teen weerlig (direkte en indirekte) en kortstondige oorspanning.

EN 61643-11 dek die beskerming van wisselstroomnetwerke, vir 50/60 Hz wisselstroombane en toerusting wat tot 1000 VRMS AC en 1500 V DC gegradeer word.

EN 61643-21 dek telekommunikasie- en seinnetwerke met nominale stelselspanning tot 1000 VRMS AC en 1500 V DC.

Binne hierdie dele word die standaard omskryf:

 • Die elektriese vereistes vir SPD's, insluitend spanningsbeskerming en stroombeperkingsvlakke, statusaanwysing en minimum toetsprestasie
 • Die meganiese vereistes vir SPD's, om 'n toepaslike kwaliteit verbinding te verseker, en meganiese stabiliteit tydens montering
 • Die veiligheidsprestasie van die SPD's, insluitend die meganiese sterkte en die vermoë om hitte-, oorbelasting- en isolasieweerstand te weerstaan

Die standaard bepaal die belangrikheid van die toets van SPD's om hul elektriese, meganiese en veiligheidsprestasie te bepaal.

Elektriese toetse sluit impulsduursaamheid, stroombeperking en transmissietoetse in.

Meganiese en veiligheidstoetse bepaal vlakke van beskerming teen direkte kontak, water, impak, die SPD-geïnstalleerde omgewing, ens.

Vir spanning- en stroombeperkingsprestasies word 'n SPD getoets volgens sy tipe (of klas volgens IEC), wat die vlak van weerligstroom of kortstondige oorspanning bepaal wat na verwagting van sensitiewe toerusting beperk / aflei.

Toetse sluit in Klas I-impulsstroom, Klas I & II nominale ontlaadstroom, Klas I & II-spanningsimpuls en Klas III kombinasiegolftoetse vir SPD's wat op kraglyne geïnstalleer is, en Klas D (hoë energie), C (vinnige stygingsnelheid), en B (stadige stygingskoers) vir die data-, sein- en telekomlyne.

SPD's word getoets met die verbindings of beëindigings volgens die vervaardiger se instruksies, volgens die verwagte SPD-installasie.

Metings word gedoen by die verbindings / terminale. Drie monsters van 'n SPD word getoets en almal moet slaag voordat goedkeuring verleen word.

SPD's wat volgens EN 61643 getoets is, moet toepaslik geëtiketteer en gemerk word om die toepaslike prestasiedata vir die toepassing daarvan in te sluit.

Tegniese spesifikasies

Binne EN 61643 is daar twee tegniese spesifikasies wat aanbevelings bied oor die keuse en installering van SPD's.

Dit is:

 • DD CLC / TS 61643-12 Overspanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan laespanningstelsels - seleksie- en toepassingsbeginsels
 • DD CLC / TS 61643-22 Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan telekommunikasie- en seinnetwerke - seleksie- en toepassingsbeginsels

Hierdie tegniese spesifikasies moet onderskeidelik met EN 61643-11 en EN 61643-21 gebruik word.

Elke tegniese spesifikasie bied inligting en leiding oor:

 • Risikobepaling en evaluering van die behoefte aan SPD's in laespanningstelsels, met verwysing na IEC 62305 Weerligbeskermingsstandaard en IEC 60364 Elektriese installasies vir geboue
 • Belangrike eienskappe van 'n SPD (bv. Spanningsbeveiligingsvlak) tesame met die beskermingsbehoeftes van toerusting (dws die impuls weerstaan ​​of impulsimmuniteit)
 • Die keuse van SPD's wat die hele installasie-omgewing in ag neem, insluitend hul klassifikasie, funksie en prestasie
 • Koördinering van SPD's gedurende die installasie (vir krag- en datalyne) en tussen SPD's en RCD's of oorstroombeveiligingstoestelle

Deur die riglyne in hierdie dokumente te volg, kan toepaslike spesifikasies van SPD's bereik word om aan die installasievereiste te voldoen.

Tipe 1, 2 of 3 SPD's volgens EN 61643-11 is onderskeidelik met Klas I, Klas II en Klas III SPD's met IEC 61643-11 vergelykbaar.

Die bewustheid dat verbygaande stuwings die belangrikste faktor is vir die MTBF (gemiddelde tyd tussen mislukkings) van stelsels en toerusting, is dat alle vervaardigers op die gebied van die beskerming van die oplewing voortdurend nuwe oorspanningsbeveiligingstoestelle ontwikkel met toenemende funksies en in ooreenstemming met die werklike Internasionale en Europese standaarde. Die volgende is 'n lys van die belangrikste standaarde:

Regulasies / Standaarde

Beskrywing

PD CLC / TS 50539-12: 2013Beskermingsapparate vir lae spanning-opleidingsbeveiliging - Spanningsbeveiligingstoestelle vir spesifieke toepassing, insluitend wisselstroom Deel 12: Keuse- en toepassingsbeginsels - SPD's gekoppel aan fotovoltaïese installasies
DD CLC-TS 50539-12: 2010Beskermingsapparate vir lae spanning-opleidingsbeveiliging - Spanningsbeveiligingstoestelle vir spesifieke toepassing, insluitend wisselstroom Deel 12: Keuse- en toepassingsbeginsels - SPD's gekoppel aan fotovoltaïese installasies

Europese standaarde (EN)

BS EN 61643-11:2012+A11:2018Laagspanningsbeveiligingsapparate - Deel 11 Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan lae spanningskragstelsels - Vereistes en toetsmetodes
BS EN 61643-21:2001+A2:2013Beskermende toestelle teen lae spanning - Deel 21 Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan telekommunikasie- en seinnetwerke - Prestasievereistes en toetsmetodes
BS EN 62305-1: 2011Beskerming teen weerlig - Deel 1: Algemene beginsels
BS EN 62305-2: 2011Beskerming teen weerlig - Deel 2: Risikobestuur
BS EN 62305-3: 2011Beskerming teen weerlig - Deel 3: Fisiese skade aan strukture en lewensgevaar
BS EN 62305-4: 2011Beskerming teen weerlig - Deel 4: Elektriese en elektroniese stelsels binne strukture
EN 50122-1:2011+A4:2017Spoorwegtoepassings - Vaste installasies - Deel 1: Beskermende bepalings met betrekking tot elektriese veiligheid en aarding
EN 50123-5: 2003Spoorwegtoepassings - Vaste installasies - GS-skakelwerk - Deel 5: Spanningsafleiers en laespanningsbeperkers vir spesifieke gebruik in GS-stelsels
BS EN 50539-11:2013+A1:2014Beskermingsapparate met lae spanning vir opleidingsbeskermings - Spanningsbeveiligingstoestelle vir spesifieke toepassing, insluitend wisselstroom - Deel 11: Vereistes en toetse vir SPD's in fotovoltaïese toepassings
BS EN 61643-31: 2019Laagspanning-beveiligingsapparate - Deel 31 Vereistes en toetsmetodes vir SPD's vir fotovoltaïese installasies
EN 61173: 2001Oorspanningsbeveiliging vir fotovoltaïese kragopwekkers - Gids 32. SIST EN 61400-1: 2006 / A1: 2011 Windturbines - Deel 1: Ontwerpvereistes (IEC 61400-1: 2005 / A1: 2010)
EN 62561-1: 2017Komponente vir weerligbeskermingstelsel (LPSC) - Deel 1: Vereistes vir verbindingskomponente
EN 62561-2: 2012Komponente vir weerligbeskermingstelsel (LPSC) - Deel 2: Vereistes vir geleiers en aardelektrode
BS EN IEC 62561-2: 2018Komponente vir weerligbeskermingstelsel (LPSC) - Deel 2: Vereistes vir geleiers en aardelektrode
EN 62561-3: 2017Komponente vir weerligbeveiligingstelsel (LPSC) - Deel 3: Vereistes vir die isolering van vonkgapings (ISG)
EN 62561-4: 2017Komponente vir weerligbeveiligingstelsel (LPSC) - Deel 4: Vereistes vir geleidingsbevestigings
EN 62561-5: 2017Komponente vir weerligbeveiligingstelsels (LPSC) - Deel 5: Vereistes vir behuising vir aardelektrode-inspeksie en aardelektrode seëls
EN 50526-1: 2012Spoorwegtoepassings - Vaste installasies - Gelykstroom-afleiders en spanningsbeperkende toestelle - Deel 1: Spanningsafleiers
EN 50526-2: 2014Spoorwegtoepassings - Vaste installasies - Gelykstroomafleiers en spanningsbeperkende toestelle - Deel 2: Spanningsbeperkende toestelle
BS EN 61643-331-2018Komponente vir laagspanningsbeveiligingstoestelle - Deel 331 Prestasievereistes en toetsmetodes vir metaaloksiedvaristors (MOV)

Verband Deutscher Elektrotechnikere.v. (VDE)

VDE 0675-6-11:2002-12Parafoudres basse-spanning - Partie 11 - Parafoudres connectés aux systèmes de distribution Basse spanning

Europese Kommissie vir Europese standaard (EC / EN)

IEC / EN 61326-1: 2012 2LVElektriese toerusting vir meting, beheer en laboratoriumgebruik - EMC vereistes - Deel 1: Algemene vereistes

Internasionale Elektrotegniese Kommissie (IEC)

IEC 60038: 2009IEC-standaardspannings
IEC 60099-4: 2014Overspanningsafleiers - Deel 4: Metaaloksied-afleiders sonder gapings vir WS-stelsels
IEC 60099-5: 2013Surge arresters - Deel 5: Keuse- en toepassingsaanbevelings
IEC PAS 60099-7: 2004Surge arresters - Deel 7: Woordelys van terme en definisies uit OVK-publikasies 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-11, 61643-12, 61643-21,61643-311, 61643-321, 61643-331 en 61643-341
IEC 60364-5-53: 2015Elektriese installasie van geboue - Deel 5-53: Keuse en oprigting van isolasie, skakel en beheer van elektriese toerusting
IEC 60364-7-712: 2017Lae spanning elektriese installasies - Deel 7-712 - Vereistes vir spesiale installasies of plekke
IEC 61000-4-5: 2014Elektromagnetiese verenigbaarheid (EMC) - Deel 4-5: Toets- en metingstegnieke - Surge immuniteitstoets
IEC 61400-24: 2010Wind turbine kragopwekkers - Deel 24: Weerligbeskerming
IEC 61643-11: 2011Beskermende toestelle teen lae spanning - Deel 11: Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan laespanningstelsels - Vereistes en toetsmetodes
IEC 61643-12: 2008Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan laespanningkragverspreidingstelsels - Keuse- en toepassingsbeginsels
IEC 61643-21: 2012Beskermende toestelle teen lae spanning - Deel 21: Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan telekommunikasie- en seinnetwerke - Prestasievereistes en toetsmetodes
IEC 61643-22: 2015Beskermende toestelle teen lae spanning en spanning - Deel 22: Stelselbeskermingsapparate gekoppel aan telekommunikasie- en seinnetwerke - Keuse- en toepassingsbeginsels
IEC 61643-331: 2017Komponente vir laagspanningsbeveiligingstoestelle - Deel 331 Prestasievereistes en toetsmetodes vir metaaloksiedvaristors (MOV)
IEC 61643-311: 2013Onderdele vir laagspanningsbeveiligingsapparate - Deel 311: Prestasievereistes en toetsbane vir gasontladingsbuise (GDT), Uitgawe 2.0, 2013-04
IEC 62305-1: 2010Beskerming teen weerlig - Deel 1: Algemene beginsels
IEC 62305-2: 2010Beskerming teen weerlig - Deel 2: Risikobestuur
IEC 62305-3: 2010Beskerming teen weerlig - Deel 3: Fisiese skade aan strukture en lewensgevaar
IEC 62305-4: 2010Beskerming teen weerlig - Deel 4: Elektriese en elektroniese stelsels binne strukture
IEC 62497-2: 2010Spoorwegtoepassings - Isolasie-koördinasie - Deel 2: Oorspannings en verwante beskerming
IEC 62561-1: 2012Weerligbeskermingsstelselkomponente (LPSC) - Deel 1 Vereistes vir verbindingskomponente
IEC 62561-2: 2018Komponente vir weerligbeskermingstelsel (LPSC) - Deel 2: Vereistes vir geleiers en aardelektrode
IEC 62561-3: 2017Komponente vir weerligbeveiligingstelsel (LPSC) - Deel 3: Vereistes vir die isolering van vonkgapings (ISG)
IEC 62561-4: 2017Komponente vir weerligbeveiligingstelsel (LPSC) - Deel 4 Vereistes vir geleidingsbevestigings
IEC 62561-5: 2017Komponente vir weerligbeveiligingstelsels (LPSC) - Deel 5: Vereistes vir behuising vir aardelektrode-inspeksie en aardelektrode seëls
IEC 62561-6: 2018Komponente vir weerligbeveiligingstelsels (LPSC) - Deel 6: Vereistes vir weerlig tellers (LSC)
IEC 62561-7: 2018Komponente vir weerligbeskermingstelsel (LPSC) - Deel 7 Vereistes vir aardverbeterende verbindings
IEC 61643-31: 2018Laagspanning-beveiligingsapparate - Deel 31 Vereistes en toetsmetodes vir SPD's vir fotovoltaïese installasies
IEC 61643-32: 2017Beskermingsapparate teen lae spanning - Deel 32: Spanningsbeveiligingstoestelle gekoppel aan die DC-kant van fotovoltaïese installasies - Seleksie- en toepassingsbeginsels
IEC 61643-331: 2017Onderdele vir lae-spanning-opleidingsbeveiligingstoestelle - Deel 331: Prestasievereistes en toetsmetodes vir metaaloksiedvaristors (MOV)
IEC 61643-311: 2013Onderdele vir laagspanningsbeveiligingsapparate - Deel 311: Prestasievereistes en toetsbane vir gasontladingsbuise (GDT)

Internasionale standaarde vir telekommunikasie-unies (ITU-T)

ITU-T K.20: 2011Beskerming teen steurings: die weerstand van telekommunikasietoerusting wat in 'n telekommunikasiesentrum geïnstalleer is teenoor oorspanning en oorstrome
ITU-T K.21: 2016Beskerming teen steurings: die weerstand van telekommunikasietoerusting wat in klante se perseel geïnstalleer word teenoor oormatige spanning en oorstrome
ITU-T K.44: 2016Beskerming teen steurings: weerstandstoets vir telekommunikasietoerusting wat blootgestel word aan oorspanning en oorstrome - basiese aanbeveling

Harmoniseringsdokument (HD)

HD 60364-4-443: 2016Lae spanning elektriese installasies - Deel 4-44: Beskerming vir veiligheid - Beskerming teen spanningsversteurings en elektromagnetiese steurings - Klousule 443: Beskerming teen oorspannings van atmosferiese oorsprong of as gevolg van skakel.
HD 60364-7-712: 2016Lae spanning elektriese installasies - Deel 7-712: Vereistes vir spesiale installasies of liggings - Fotovoltaïese (PV) stelsels

Onderskrywerslaboratorium (UL)

UL 1449 4de uitgaweStandaard vir stootbeskermende toestelle
NEMA Standaarde
ANSI C136.2-2015Pad- en areabeligtingstoerusting - Diëlektriese weerstand en elektriese kortstondige immuniteitsvereistes