Dimension drawing DVA M NG 1P 50 FM

Dimension drawing DVA M NG 1P 50 FM