Blixt- och överspänningsskydd för cellplatser


Säkerställa nätverks tillgänglighet och tillförlitlighet

Pålitligt skydd mot blixt- och överspänningsskador är en viktig aspekt när man omformar och utökar den befintliga nätinfrastrukturen. På grund av den ständigt växande efterfrågan på överföringskapacitet och nättillgänglighet måste befintliga strukturer ständigt utökas. Ny överföringsteknik kräver också konstant anpassning av hårdvaran. Teknik blir allt mer kraftfull men samtidigt mer och mer känslig.

Ju högre investeringskostnader, desto viktigare är det konsekventa skyddet mot skador som kan sätta installationen stilla.

Lita på ett omfattande skyddssystem

Högsta prioritet är att förhindra blixtnedslag i värdbyggnaden, mobilradioinfrastruktur och elektriska system. Permanent systemtillgänglighet är alltid avgörande.
En standard-kompatibel* skyddssystem för alla komponenter i det sändande systemet består av

  • Externt blixtskydd inklusive luftavslutningssystem, nedledare och jordavslutningssystemet
  • Internt blixtskydd inklusive överspänningsskydd för blixt potentialutjämning