Lösningar för transportsystem


Skydd av järnvägssystem, LED-gatubelysningssystem och elektromobilitet

Mycket känsliga elektroniska system finns i många områden inom järnvägstransport. Byggnader, system och tillhörande elektronisk utrustning är dock sårbara för blixtnedslag och andra elektromagnetiska störningskällor.

Dessutom tillhandahåller LSP, en expert på blixtskydd, överspänningsskydd och jordning, en omfattande portfölj av skyddsanordningar och lösningar för elektromobilitet - bland annat för laddningsinfrastrukturen.

Gatubelysning eftermonteras för närvarande i många städer, samhällen och kommunala verktyg. I denna process ersätts vanliga armaturer ofta med lysdioder. För att säkerställa livslängd och tillgänglighet och för att undvika onödigt underhåll bör ett lämpligt och särskilt effektivt överspänningsskyddskoncept införlivas i konstruktionsfasen eller vid ett senare tillfälle.

e-mobilitetsskyddade transportsystem

Skydda dina investeringar på denna snabbt växande marknad.

LSP skyddsanordningar: Skydd för laddningsinfrastrukturens känsliga elektroniska kretsar, LSP skyddsutrustning: Säkerhet för anställda.

Transportsystem överspänningsskydd

Järnvägssystem

Järnvägsbyggnader och system, liksom deras mycket känsliga elektroniska utrustning, är sårbara för blixtnedslag och andra elektromagnetiska störningskällor.