Химийн болон эмийн үйлдвэрлэлийн шийдлүүд


Химийн болон эмийн эцсийн бүтээгдэхүүнээс хамааралгүй, хортой, шатамхай, тэсрэх бодисыг энэ салбарын бараг бүх үйлдвэрлэлийн процесст боловсруулдаг. Тиймээс хувийн хамгаалалт, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, материаллаг баялгийг хамгаалах нь нэн тэргүүний зорилт юм.

Системийн найдвартай байдал, хүртээмжийг сайжруулахын тулд олон химийн болон эмийн үйлдвэрүүд олон жилийн туршлагатай, шинэлэг бүтээгдэхүүнээс найдвартай ажилладаг ХАҮТ.

хими, эмийн үйлдвэр-үйлдвэрлэлийг хөнгөвчлөх
химийн болон эмийн үйлдвэр-хадгалах сав