DIN төмөр замд суурилуулсан SPDs FLD2 цуврал

Хэт их хамгаалалтын төхөөрөмжүүд

Хэмжилт ба хяналтын технологид ашиглах хэт давалгаанаас хамгаалах
Дунд болон нарийн хамгаалалт
Нэг цөмт системийн стандарт загвар
Хоёр үе шаттай хамгаалалтын хэлхээ
Суулгахад ээлтэй, шураггүй холболтын терминалуудтай
Орон зай хэмнэх 17.5 мм-ийн сүлжээнд
Уртрагийн салаа дахь индуктив салгахад
Програм: Худалдаж авах боломжтой бүх дистрибьютерийн орон сууцанд байгаа 35 мм-ийн малгай бүхий төмөр замын бүх нийтийн хэрэглээ.